Paragrafen

Lokale heffingen

Berekeningen kostendekkendheid

In de hierna volgende overzichten laten we zien in hoeverre onze heffingen kostendekkend zijn. Daarbij geven we u het volgende mee:

  • de raad vindt een tarief kostendekkend wanneer het percentage uitkomt tussen de 90% en 95%;
  • ook gaf de raad voor een aantal producten aan dat we geen kostendekkend tarief in rekening brengen, zie hiervoor. Wanneer we deze producten niet meetellen dan komt de kostendekkendheid uit op 95%. Zie hieronder het overzicht kostendekkendheid leges.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de lijkbezorging. Het daarop volgende overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de leges.

Bedragen * € 1.000,-

Directe kosten

Overhead

BTW

Opbrengst

Kosten-dekkendheid

Afvalstoffenheffing

-5.356

-210

-1.053

5.738

87%

Rioolheffing

-3.586

-449

-691

4.372

93%

Lijkbezorging

-440

-212

0

345

53%

Kostendekkendheid van de leges

Bedragen * € 1,-

Directe
kosten

Loonkosten

Overhead

Opbrengst

Kosten
dekkendheid

Titel 1 – Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand

-33.856

-18.642

-14.954

69.667

103%

Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten

-56.385

-36.244

-29.070

117.159

96%

Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen

-52.039

-97.144

-77.906

207.245

91%

Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

-26

-11.314

-9.078

15.516

76%

Hoofdstuk 9 - Overige bestuurszaken

-8.124

-2.270

-1.823

9.924

81%

Hoofdstuk 12 - Leegstandswet

-

-7.715

-6.190

11.926

86%

Hoofdstuk 16 - Kansspelen

-

-100

-80

152

84%

Hoofdstuk 18 - Kabels en leidingen

-30.271

-24.580

-19.721

50.246

67%

Hoofdstuk 19 - Verkeer en vervoer

-8.258

-11.705

-9.390

15.735

54%

Totaal titel 1

-188.959

-209.714

-168.212

497.570

88%

Titel 2 – Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen

Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunningen

-329.198

-663.392

-532.242

1.432.846

94%

Totaal titel 2

-329.198

-663.392

-532.242

1.432.846

94%

Titel 3 – Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 - Horeca

-

-3.643

-2.922

4.181

64%

Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen of markten

-

-11.260

-9.034

2.164

11%

Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde vergunningen of ontheffingen

-

-3.504

-2.811

5.627

89%

Totaal titel 3

-

-18.407

-14.767

11.972

36%

Totaal

-518.157

-891.513

-715.221

1.942.388

91%

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53