Paragrafen

Lokale heffingen

Leges

Met deze rechten brengen we de kosten van gemeentelijke diensten in rekening. Deze diensten verlenen we op aanvraag van onze inwoners zoals vergunningverlening en afgifte van paspoort en rijbewijs. In de meeste gevallen is sprake van kostendekkende tarieven. Voor een aantal producten besloot de raad geen kostendekkend tarief in rekening te brengen. Het gaat om de volgende producten:

  • gehandicaptenparkeerkaart;
  • evenementen;
  • niet-commerciële horecavergunning.

Vanuit publiekszaken is de opbrengst op het onderdeel paspoort het meest opvallend. Zelfs in een corona-jaar zijn er meer opbrengsten dan begroot. We weten inmiddels dat we structureel de aantallen documenten te laag inschatten. Dat is voor 2021 en verder aangepast.
Verder zijn de minder opbrengsten allemaal een gevolg van Corona.

Met name de toename van het aantal bouwplannen in deze categorie zorgen voor de meeropbrengst van de leges in titel 2.
Begroot op leges en rechten is € 1.100.089.
Realisatie op leges en rechten is € 1.432.846.
Dit komt door een hoger aantal aanvragen in 2020 dan dat we hadden begroot.

We meldden in de Herfstnota 2020 een verwachte meeropbrengst omgevingsvergunningen van € 375.000. Omdat de Herfstnota 2020 niet door de raad is vastgesteld, is de begroting niet bijgesteld. Het overige verschil is verspreid over de overige legesopbrengsten.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil

Leges

1.649

1.943

294

Totaal

1.649

1.943

294

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53