Paragrafen

Lokale heffingen

Belastingen zijn algemene dekkingsmiddelen waarvan de gemeente zelf bepaalt waarvoor ze worden gebruikt. Dit zijn de onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting, (water)verblijfs- en forensenbelasting.
In november 2019 stelde de raad de diverse belastingtarieven voor 2020 vast.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53