Programmaverantwoording 2020

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

We vinden het belangrijk u goed van dienst te zijn. Daarom bieden we onze producten en diensten steeds meer digitaal aan. Natuurlijk kunt u ook nog steeds op andere manieren onze producten aanvragen. Zoals telefonisch of schriftelijk of in ons gemeentehuis. En in bepaalde gevallen komen we zelfs bij u thuis.
Ook in de toekomst blijven we investeren in onze organisatie. Zo kunnen we de dienstverlening aan u blijven verbeteren. We beperken de stijging van de gemeentelijke belastingen. We gaan u niet onnodig met extra kosten confronteren.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

18.910

15,8 %

Baten

81.366

68,2 %

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53