Programmaverantwoording 2020

Programma 3 Wonen, werken en recreëren

We vinden leefbare kernen in onze gemeente een groot goed. We blijven bouwen in de kernen. Ook ondersteunen we maatschappelijke initiatieven. Zo blijven kernen aantrekkelijk voor alle groepen uit onze gemeente.
Het beheer van de openbare ruimte vraagt om blijvende aandacht. Een verzorgde openbare ruimte draagt bij aan leefbare kernen. Om de werkgelegenheid in onze gemeente te behouden nemen we samen met ondernemers initiatieven om daar zo goed mogelijk voor te zorgen.
De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 ingaat, bundelt regels voor projecten in de openbare ruimte. Zo wordt het makkelijker om projecten te starten. We gaan ons voorbereiden op deze nieuwe Omgevingswet.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

37.028

31,0 %

Baten

20.576

17,3 %

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53