Programma 3 Wonen, werken en recreëren

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2020

Begroting na wijziging 2020

Verschil realisatie begroting na wijziging 2020

Begroting 2020

Baten

20.576

19.059

1.517

13.561

Lasten

37.029

38.366

-1.337

31.996

Saldo

-16.453

-19.307

2.854

-18.435

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53