Programmaverantwoording 2020

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

We vinden het belangrijk dat onze inwoners in een fijne omgeving leven. Dit doen we door onze kernen vitaal, veilig en leefbaar te houden en dat te versterken. Samen met onze inwoners en partners pakken we dit op.
We zijn blij met initiatieven van inwoners en helpen graag deze uit te voeren. Verder stimuleren we inwoners om zo zelfredzaam mogelijk te zijn. En als dat niet meer lukt, helpen we met een passende ondersteuning.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

63.404

53,1 %

Baten

17.295

14,5 %

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53