Paragrafen

Bedrijfsvoering

In onze bedrijfsvoering werkten wij aan belangrijke doelstellingen vanuit vooraf bepaalde actiepunten voor het kalenderjaar 2020. Deze doelstellingen zijn opgenomen in 3 programma’s te weten:
Programma 1: Dienstverlening & Organisatie
Programma 2: Samen leven & ondersteuning
Programma 3: Wonen, werken & recreëren

Elders in dit jaarverslag treft u de reflectie op de actiepunten voor 2020 aan.
Wat is er bereikt, wat is er in ontwikkeling en wat behoeft onze aandacht in 2021? Dit is daar terug te lezen per programma.

Bij de uitvoering van de actiepunten, maar ook in de uitvoering van onze dagelijkse werkzaamheden is er blijvend aandacht voor de thema's leefbaarheid, duurzaamheid, participatie en samenwerking. Dit deden we met elkaar, met de organisatie en met inwoners.

Elke dag werken we samen aan een vitale en leefbare gemeente. In 2020 werkten wij aan het op orde krijgen van onze basis en ontwikkelden wij toekomst gericht.
Met deze aanpak zijn belangrijke verbeterslagen doorgevoerd, zoals onder andere:

  • We digitaliseerden onze dienstverlening verder, onder andere via een uitbreiding op de implementatie van i-burgerzaken;
  • We waren partner van kernraden in het opstellen van weer een aantal nieuwe kernvisies;
  • We experimenteerden met digitale participatie.

Ook hebben we beter beeld gekregen van waar we als organisatie werkelijk staan. We vertalen het werken aan onze richting nu naar drie sporen: Dienstverlening, Informatie & digitalisering en Organisatie. Via de Planning & Controlecyclus nemen wij de Raad mee in de te zetten vervolgstappen en wat daarvoor nodig is. Zo zetten we steeds samen stappen in een dienstverlening waar we trots op zijn.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53