Paragrafen

Bedrijfsvoering

Jaarlijks beoordeelt de provincie de gemeente in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) op uitvoering Informatiebeheer.
Net zoals vorig jaar heeft de provincie ons als “redelijk adequaat” beoordeeld.

Vier complimenten worden gegeven:

  1. Sinds januari 2020 ligt er een besluit tot vervanging van papieren documenten door digitale reproducties.
  2. Het postproces is gedigitaliseerd.
  3. We nemen in regionaal verband deel aan het Strategisch Informatie Overleg (SIO).
  4. We doen aan vernietiging van informatie die daarvoor in aanmerking komt op netwerkschijven en uit vak applicaties.

En drie aandachtspunten worden genoemd:

  1. Het ontwikkelen van een archievenoverzicht zodat de informatie in de organisatie goed beheerd kan worden.
  2. Meer aandacht geven aan de digitale duurzaamheid van de informatie in de organisatie om informatieverlies zoveel mogelijk te voorkomen.
  3. Vastleggen van de verantwoordelijkheden voor het informatiebeheer en duidelijke afspraken maken over de kwaliteit en volledigheid van de dossiervorming.

Wij zijn met de aandachtspunten aan de slag gegaan.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53