Jaarrekening

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Van elke topfunctionaris en van elke andere functionaris, die in 2020 een hogere totale bezoldiging heeft ontvangen dan het geldende bezoldigingsmaximum, moet de gemeente op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV in de toelichting op de programmarekening het volgende opnemen:

  • De beloning;
  • De belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding;
  • De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;
  • De functie;
  • De duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar;
  • De beloning in het voorgaande jaar;
  • Een motivering voor de overschrijding van het geldende bezoldigingsmaximum.

Van Topfunctionarissen moet bovendien de naam openbaar worden gemaakt.

In €

J. Zwaan

A. Reus

Functiegegevens

Secretaris

Griffier

Duur dienstverband in 2020

01-01-2020 - 31-12-2020

01-01-2020 - 31-12-2020

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

108.515

88.914

Beloningen betaalbaar op termijn

19.573

16.201

Individueel WNT maximum

201.000

201.000

-/- Onverschuldigd betaal bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging

128.088

105.115

Gegevens 2019

In €

J. Zwaan

A. Reus

Functiegegevens

Secretaris

Griffier

Duur dienstverband in 2019

01-01-2019 - 31-12-2019

01-01-2019 - 31-12-2019

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

102.306

87.309

Beloningen betaalbaar op termijn

17.996

15.178

Individueel WNT maximum

194.000

194.000

Totaal bezoldiging

120.302

102.487

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53