Programma 2 Samen leven en ondersteuning

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 2. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl, daar vindt u ook achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Weinig stedelijke gemeenten

Onderwijs

Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven)
(per 1.000 leerlingen 5 - 18 jaar, 2019)

0,0

1,8

Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden)
(per 1.000 leerlingen 5 - 18 jaar, 2019)

18,0

19,0

Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (% totaal aantal leerlingen 12 - 23 jaar, 2019)

1,2

1,6

Sport

Niet-wekelijkse sporters (%, 2016)

49,3

49,9

Sociaal Domein

Banen
(per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2019)

719,6

701,0

Netto arbeidsparticipatie
(% werkzame / totale beroepsbevolking, 2019)

69,0

69,4

Werkloze jongeren
(% 16 t/m 22 jarigen, 2019)

2,0

1,0

Personen met een bijstandsuitkering
(per 10.000 inwoners, 2020)

238,1

291,9

Lopende re-integratievoorzieningen
(per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar, 2020)

295,9

191,1

Kinderen in uitkeringsgezin
(% kinderen tot 18 jaar, 2019)

3,0

4,0

Jongeren met jeugdhulp
(% van alle jongeren tot 18 jaar, 2019)

11,7

11,4

Jongeren met jeugdbescherming
(% van alle jongeren tot 18 jaar, 2019)

1,6

1,2

Jongeren met jeugdreclassering
(% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar, 2018)

0,2

0,3

Jongeren met een delict voor de rechter
(% 12 t/m 21 jarigen, 2019)

1,0

1,0

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
(per 10.000 inwoners, 2020)

520,0

581,0

De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53