Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Overhead

Overhead

In het volgende overzicht vindt u de kosten van onze overhead en hoe deze is opgebouwd. Overhead zijn de kosten die niet direct aan de taakvelden zijn te koppelen.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2020

Begroting na wijziging 2020

Begroting 2020

Management en managementondersteuning

-1.708

-1.665

-1.670

Personeel en organisatie

-1.566

-1.735

-1.994

Informatie en beheer

-4.703

-4.856

-4.860

Financiën en AO/IC

-978

-993

-994

Juridische zaken

-739

-705

-648

Communicatie

-555

-511

-413

Inkoop en facilitaire zaken

-658

-718

-672

Huisvesting

-901

-668

-659

Corona gerelateerde kosten

-50

-100

-

Totaal overhead

-11.858

-11.951

-11.910

In de paragraaf Bedrijfsvoering lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53