Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2020

Begroting na wijziging 2020

Verschil realisatie begroting na wijziging 2020

Begroting 2020

Baten

75.749

72.483

3.266

72.348

Lasten

18.389

18.235

154

17.908

Saldo voor bestemming reserves

57.360

54.248

3.112

54.440

Onttrekking van reserves

8.028

6.926

1.102

3.177

Toevoeging van reserves

2.932

521

2.411

42

Mutaties reserves

5.096

6.405

-1.309

3.135

Saldo na bestemming reserves

62.456

60.653

1.803

57.575

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53