Paragrafen

Lokale heffingen

Lijkbezorging

Deze rechten worden geheven voor het dekken van de kosten van onderhoud van graven in onze gemeente.

Leges en afkoopsommen: Van minder graven zijn de grafrechten verlengd en het onderhoud afgekocht.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil

Begrafenisrechten

18

17

-1

Leges en afkoopsommen

379

326

-53

Totaal

397

343

-54

We meldden in de Herfstnota 2020 een verwachte minderopbrengst leges en afkoopsommen lijkbezorging van € 95.000. Omdat de Herfstnota 2020 niet door de raad is vastgesteld, is de begroting niet bijgesteld. Na het opstellen van de Herfstnota 2020 constateerden we dat dit tekort lager uitvalt.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53