Paragrafen

Financiering

Ons financieringsbeleid was voorzichtig en risicomijdend.
De belangrijkste doelstellingen waren:

  • Ons verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten bij banken en financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid;
  • Beheersen van financiële risico’s zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico;
  • Minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten.

Ons financieringsbeleid ligt vast in het 'Treasurystatuut'.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53