Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onderstaand overzicht laat de beschikbare weerstandscapaciteit zien:

Bedragen * € 1.000,-

31-12-2020

Algemene reserve

23.945

Onbenutte belastingcapaciteit

4.286

Totaal   

28.231

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53