Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In onderstaand overzicht is dit berekend:

Bedragen * € 1.000,-

31-12-2020

1. Beschikbare weerstandscapaciteit

28.231

2. Benodigde weerstandscapaciteit

24.045

3. Weerstandsvermogen (1:2)

1,2

We hebben de ontwikkeling van het weerstandsvermogen in de afgelopen jaren inzichtelijk gemaakt in onderstaande tabel.

Jaar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Weerstandvermogen

31.731

31.530

28.513

32.530

34.292

33.016

28.231

Benodigd obv risico's

17.300

18.056

18.000

21.806

21.475

26.609

24.045

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53