Paragrafen

Grondbeleid

Om de risico’s binnen de grondexploitaties op te vangen is een buffer nodig. Deze buffer heet de reserve bouwgrondexploitatie. De Raad stelde vast dat de reserve minimaal 20% van de boekwaarde van de gronden moet bevatten. Minimaal 20% omdat de reserve groot genoeg moet zijn om eventueel specifiek aanwezige risico's op te kunnen vangen.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53