Paragrafen

Grondbeleid

Onze grondprijzen toetsen we jaarlijks aan de lokale en regionale marktontwikkelingen. In veel gevallen worden de gronden voor verkoop door een makelaar getaxeerd. We verwerken  de grondprijs in de exploitatiebegrotingen van alle plannen. Uitgangspunt is maatwerk per kern.
De rente en de disconteringsvoet bedragen circa 1,%. Er is een kostenstijgingspercentage gehanteerd van 2%. Er is een opbrengststijging van 2% gehanteerd, tenzij de grondprijzen al contractueel vastliggen. De looptijden zijn voor de grexen verschillend, maar nooit langer dan 10 jaar.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53