Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

In de openbare ruimte onderscheiden we verschillende soorten meubilair: openbare verlichting, straatmeubilair, parkmeubilair en speeltoestellen.
We beheerden:

  • 9.970 lantaarnpalen. Ruim 2.700 daarvan zijn met LED verlichting uitgerust. Ongeveer de helft van de lantaarnpalen sluit aan op een eigen kabelnetwerk dat bestaat uit 45 kasten en ruim 180 km kabels. We onderhielden de verlichting zoals vastgelegd in het 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2017' ;
  • 27 km hekwerk, 9.993 verkeers-, straatnaam- en verwijzingsborden en 60 kunstobjecten en gedenkmonumenten;
  • 517 banken en 615 afvalbakken;
  • 891 speeltoestellen en 17.308 m2 speelondergrond.

In 2020 voerden we naast regulier onderhoud verschillende projecten uit:

  • Het onderhoudsbestek Openbare Verlichting 2021-2022 werd voorbereid en aanbesteed;
  • De vervanging van de SOX verlichting in de gemeente werd afgerond;
  • We vervingen een OV-Kast aan de Gildelaan;
  • We koppelden het verlichtingsnet van industrieterrein Almere af van het netwerk van Liander en door enkele aanpassingen hebben we nu minder voedingskasten nodig.
Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 12:05:19 met de export van 07/06/2021 11:58:53